نام‌های سیاست

کد شناسه :45778
10% OFF
نام‌های سیاست

امروز پاسخ گویی به این پرسش که سیاست چیست؟ نه فقط سرنوشت فردی و جمعی همه آدمیان را تعیین میکند بلکه در عرصه فلسفه و علوم انسانی نیز از اساسی ترین پرسش هاست به ویژه پس از به پایان رسیدن ماجرای رقت بار نئولیبرالیسم و نسبی گرایی و پست مدرنیسم دست کم در عرصه نظریه زایش مجدد تاریخ و سیاست و نام های گوناگون اش رو به رو میسازد. مقالات این مجلد قصد آن ندارد تا به پیروی از گفتارهای آکادمیک و به ویژه آن مجموعه ی درهم و برهم موسوم به علوم سیاسی و حقوق روابط بین الملل سیاست را به منزله ی ابرازی برای مدیریت و حفظ وضع موجود تعریف کنند. آن سیاستی که با رخداد تغییر رادیکال عجین است بیشتر به واسطه ی نام های شناخته میشود تا تعاریف و مقولات آکادمیک نام هایی چون مارکس،باکونین،لنین،لوکزامبورگ،کمون پاریس،اکتبر،22 بهمن،در زمانه ی ما احیای کنش تفکر رهایی بخش بعضا وام دار نویسندگان این مجلد است و از این رو بعید نیست در آینده اسامی برخی از ایشان نیز به یکی از نام های سیاست بدل شود. 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر