فرزندان هورین

کد شناسه :3774
10% OFF
فرزندان هورین

هادور زرین سر از نجیب زادگان اداین بود که الدار بسیار دوست اش می داشتند تا زنده بود زیر فرمانروایی فین گولفین می زیست که اراضی گستره ای را به نام دور لومین در ناحیه هیت لوم به او واگذاشته بود. دخت اش گلوره دل با هالدیر پسر هالمیر، فرمانروای آدماین بره تیل پیوند زناشویی بست؛ و در همان مراسم جشن، پسر او گالدور بلند بالا، هارت دخت هالمیر را به زنی گرفت. گالدور و هارت را دو پسر بود، هورین و هور. هورین سه سالی بزرگ تر از برادر، اما به برز و بالا کوتاه تر از دیگر مردان هم نژاد خویش بود؛ از این بابت به خاندان مادرش رفته بود، اما از جوانب دیگر شبیه پدربزرگش هادور بود.. 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر