انسان‌شناسی بیماری

کد شناسه :154318
10% OFF
انسان‌شناسی بیماری

کنکاش درباره زمینه های اجتماعی و فرهنگی بیماری پیشینه ای طولانی دارد اما از نیمه دوم سده نوزدهم میلادی انسان شناسی بیماری به مثابه حوزه پژوهشی مجزایی شکل گرفت. از آن زمان و به ویژه در نیمه دوم سده بیستم بود که انسان شناسان به مدد متخصصان حرفه های پزشکی روان پزشکی و روانشناسی به رشد و بالندگی آن سرعت بخشیدند. در این کتاب گفتارهایی از برجسته ترین صاحب نظران با هدف شناخت چیستی مفهوم بیماری و نیز آشنایی با تنوعات موضوعی این حوزه گردآوری شده است وجه اشتراک همه این گفتارها در این است که فهم بیماری موکول به شناخت ظرف زمانی و مکانی و نشاندن آن در بستر فرهنگ و جامعه است. در گردآوری این گفتارها کوشش بر این بوده است که چند بن مایه اصلی حوزه مطالعات انسان شناسی بیماری مدنظر قرار داده شود که از آن میان میتوان به معنای بیماری و سطوح متفاوت بازنمایی آن ابعاد اجتماعی و فرهنگی بیماری تکثر دیدگاههای مربوط به ،بیماری جهانی شدن و جایگاه بحث بیماری و درمان آن در جنبشهای نوپدید اجتماعی اشاره کرد. 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر