مطالعات تاریخی بلوچستان

کد شناسه :153495
10% OFF
مطالعات تاریخی بلوچستان

 هدف از نوشتن "سیمای تاریخی بلوچستان" آشنا ساختن و آگاهی یافتن از گذشته بود، گذشته ای که راهنمای آینده و آیندگان است. زیرا تا ملتی از گذشته اش آگاه نشود، مسیر آینده خویش را نمی تواند ترسیم کند. تجربه های تلخ گذشته هم چنان تکرار می شود و آن ملت نه تنها پند و عبرت نمی گیرد بلکه در زندگی عصر حجر خویش با قوانین جنگلی اش باقی می ماند. هم چون آب راکدی که می گندد و به انحطاط و پستی پیش می رود. اما ملتی که زتده و پویا باشد چون موج حرکت می کند و سرانجام طوفانی می شود در برابر ستمگران. 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر